เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 110 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 110 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO2RB 110-7AH06 50 0.2 70 -100 100
GREENCO 2RB 110-7AH06 60 0.23 85 -120 120
GREENCO 2RB 110-7AH16 50 0.25 70 -110 120
GREENCO 2RB 110-7AH16 60 0.28 85 -140 150
GREENCO2RB 110-7AA01 50 0.2 70 -100 100
GREENCO 2RB 110-7AA01 60 0.23 85 -110 120
GREENCO 2RB 110-7AA11 50 0.25 70 -110 110
GREENCO 2RB 110-7AA11 60 0.28 85 -130 140

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ