เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 430 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 430 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 430-7AA11 50 0.8 180 -100 110
GREENCO 2RB 430-7AA11 60 0.9 210 -100 110
GREENCO 2RB 430-7AA21 50 1.1 180 -150 140
GREENCO 2RB 430-7AA21 60 1.3 210 -140 130
GREENCO 2RB 430-7AV25 50 1.1 180 -170 170
GREENCO 2RB 430-7AV25 60 1.3 212 -180 180
GREENCO 2RB 430-7AH06 50 0.7 180 -70 70
GREENCO 2RB 430-7AH06 60 0.83 210 -50 50
GREENCO 2RB 430-7AH16 50 0.85 180 -110 100
GREENCO 2RB 430-7AH16 60 0.95 210 -90 70
GREENCO 2RB 430-7AH26 50 1.3 180 -180 180
GREENCO 2RB 430-7AH26 60 1.5 210 -180 170

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ