เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 530 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 530 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 530-7AA21 50 1.5 270 -150 140
GREENCO 2RB 530-7AA21 60 1.75 330 -120 110
GREENCO 2RB 530-7AV35 50 1.5 270 -150 140
GREENCO 2RB 530-7AV35 60 1.75 325 -120 110
GREENCO 2RB 530-7AH06 50 0.85 270 -40 40
GREENCO 2RB 530-7AH06 60 0.95 330 -40 40
GREENCO 2RB 530-7AH16 50 1.3 270 -120 110
GREENCO 2RB 530-7AH16 60 1.5 330 -90 80
GREENCO 2RB 530-7AH26 50 1.6 270 -160 150
GREENCO 2RB 530-7AH26 60 2.05 330 -160 150
GREENCO 2RB 530-7AH36 50 2.2 270 -220 230
GREENCO 2RB 530-7AH36 60 2.55 330 -260 250

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ