เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 830 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 830 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 830-7AH07 50 4 700 -150 140
2RB 830-7AH07 60 4.6 840 -90 90
2RB 830-7AH17 50 5.5 700 -200 190
2RB 830-7AH17 60 6.3 840 -180 180
2RB 830-7AH27 50 7.6 700 -270 260
2RB 830-7AH27 60 8.6 840 -270 260

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ