เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 910 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 910 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 910-7AH07 50 8.5 1050 -190 190
2RB 910-7AH07 60 9.8 1250 -150 140
2RB 910-7AH17 50 12.5 1050 -290 280
2RB 910-7AH17 60 14.5 1250 -270 260
2RB 910-7AH37 50 18.5 1050 -360 460
2RB 910-7AH37 60 21.3 1250 -380 420

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ