เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 920 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 920 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 920-7HH17 50 12.5 1110 -300 270
2RB 920-7HH17 60 14.5 1310 -220 200
2RB 920-7HH27 50 16.5 1110 -410 370
2RB 920-7HH27 60 19 1310 -340 300
2RB 920-7HH37 50 20 1110 -440 500
2RB 920-7HH37 60 23 1310 -440 430
2RB 920-7HH47 50 25 1110 -440 590
2RB 920-7HH47 60 29 1310 -440 540

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ