เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 3RB 350-1 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 3RB 350-1 Series

 

 SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
3RB 350-1AAT26 50 3 315 -290 270
3RB 350-1AAT26 60 3.45 370 -250 220
3RB 350-1AAT37 50 4 315 -350 390
3RB 350-1AAT37 60 4.6 370 -370 340
3RB 350-1AAT47 50 5.5 315 -350 500
3RB 350-1AAT47 60 6.3 370 -390 510

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ