เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 210 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 210 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 210-0AV75-7 50 0.55 47 -230 290
4RB 210-0AV75-7 60 0.63 57 -270 320
4RB 210-0AH16-7 50 0.55 47 -230 290
4RB 210-0AH16-7 60 0.63 57 -270 320

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ