ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD รุ่น DH(V) Series

ปั๊มหอยโข่ง GSD รุ่น DH(V) Series เป็นปั๊มหอยโข่งชนิด Double-suction Horizontal ใช้สำหรับลำเลียง-ส่งจ่าย ของเหลวที่ไม่มีเศษตะกอนเจือปนและอุณหภูมิไม่เกิน 130 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ระบบหล่อเย็น, ระบบปรับอากาศ, สูบจ่าย-ระบายน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมรม,  การระบายน้ำในเขตชุมชนในเมือง, การชลประทาน, การเกษตร, ระบบดับเพลิง, อุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ, สูบจ่ายสารเคมีและน้ำมัน เป็นต้น

ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD รุ่น DH(V) Series

การใช้งาน                                                                                                                                                                                       

ปั๊มหอยโข่ง GSD DH(V) Series  ใช้สำหรับลำเลียง-ส่งจ่าย ของเหลวที่ไม่มีเศษตะกอนเจือปนและอุณหภูมิไม่เกิน 130 องศาเซลเซียส   เหมาะสำหรับใช้งาน

  • ระบบหล่อเย็น, ระบบปรับอากาศ
  • ลำเลียง-สูบจ่ายน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม, เหมือง, ระบายน้ำในเขตชุมชน
  • งานชลประทานและการเกษตร
  • ระบบดับเพลิง / ลำเลียงสูบจ่ายน้ำมันและสารเคมี

ข้อมูลจำเพาะ

Power:2.2kW-1120kW

Outlet:125mm-500mm

Head:6.4m-165m

Capacity:35m3/h-3778m3/h

Material:FC200

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ