ปั๊มหอยโข่ง VOLUTE รุ่น PCD Series

ปั๊มหอยโข่ง VOLUTE รุ่น PCD Series ได้รับมาตราฐานระดับสากล ISO5199/2858, EN 25199/22858 นำเข้ามาจากประเทศอิตาลี (Made in Italy) เป็นปั๊มน้ำแบบแนวนอน ที่มีใบพัดเดี่ยว สามารถใช้ในโรงงานผลิตกระดาษ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตอาหาร

ปั๊มหอยโข่ง Volute รุ่น PCD Series

ปั๊มหอยโข่ง Volute รุ่น PCD Sereis หรือ เครื่องปั๊มน้ำ เป็นปั๊มแบบแนวนอน ใบพัดเดี่ยว สามารถดูดน้ำได้ทางเดียว ทำงานได้ตามมาตรฐาน และมีการออกแบบด้วยมาตรฐานสากล ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย ปั๊มหอยโข่ง Volute รุ่น PCD Sereis เป็นปั๊มหอยโข่งที่สามารถใช้ในการสูบน้ำที่มีส่วนประกอบของสารเคมีได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงาน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมโรงกลั่น อุตสาหกรรมโรงงานกระดาษ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำตาล อาหาร ใช้ในงานบำบัดน้ำเสีย หรือสามารถนำไปใช้ในงานระบบบำบัดน้ำเค็มได้อีกด้วย

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ