ปั๊มน้ำคอนเดนเสท LITTLE GIANT รุ่น VCC-20-P Series

ปั๊มน้ำคอนเดนเสท Little giant รุ่น VCC-20-P Series ออกแบบมาเพื่อการรวบรวมและกำจัดคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ลดความชื้น ที่ติดตั้งในการจัดการอากาศและการใช้งาน plenum ที่มีพื้นที่ จำกัด และไม่สามารถระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วงได้

ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น LITTLE GIANT รุ่น VCC-20-P Series

ปั๊มน้ำคอนเดนเสท Little giant  VCC-20-P Series  ใช้สำหรับระบายน้ำในระบบทำความเย็น  น้ำที่ควบแน่น (condensate) จะก่อตัวขึ้นที่พื้นผิวทำความเย็นและในระบบทำความเย็น น้ำที่ควบแน่นจะถูกรวบรวมในถาดรองรับน้ำ (drip tray) หากน้ำที่ควบแน่นนี้ไม่สามารถระบายออกไปจากถาดรองรับน้ำได้ตามแรงโน้มถ่วง จะทำให้น้ำล้น จะต้องติดตั้งปั๊มคอนเดนเสท (condensate pump) เพื่อสูบจ่ายน้ำไปยังตำแหน่งทิ้งน้ำ

SPECIFICATIONS

Item No. Model No. HP Volts Hz Amps Watts Performance (GPH at Head) Shut-Off(ft) PSI Weight
1 ft 5 ft 10 ft
554220101 LITTLE GIANT VCC-20-P 1/30 115 60 1.5 93 80 70 45 20 ft 8.6 4.5 lbs/2.05 kg
554220102 LITTLE GIANTVCC-20-P 1/30 230 50/60 0.6/0.5 60 80 70 45 17 ft 7.4 4.5 lbs/2.05 kg

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ