ปั๊มไดอะแฟรม Saniflo Hygienic Series (HS)

ปั๊มไดอะแฟรม Saniflo Hygienic Series (HS) ได้มาตรฐานระดับโลกในด้านปั๊มสำหรับงานสุขอนามัย (Hygienic pump) เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม อาหาร, ยาและเครื่องดื่ม เช่น ผลิตภัณฑ์นม, น้ำผลไม้ ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำมันพืช เป็นต้น

ปั๊มไดอะแฟรม Saniflo Hygienic Series (HS)

ปั๊มไดอะแฟรม Saniflo Hygienic Series (HS) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูงและมีเส้นทางการไหลที่อิสระ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ปั๊มไดอะแฟรม Saniflo Hygienic Series (HS) ยังช่วยลดพื้นที่ที่อาจเกิดการตกค้างของของเหลวในตัวปั๊ม เหมาะสำหรับของเหลวที่มีกรดต่ำ พาสเจอร์ไรส์และโปรตีนตลอดจนกระบวนการปลอดเชื้อชีวภาพ ปั๊ม HS ยังเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดและข้อกำหนดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น  3A, ATEX, EC 1935/2004 และ FDA CFR 21.177

การใช้งาน

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • ผลิตภัณฑ์อาหารและซอสปรุงรส
  • ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น นม,ชีส
  • สามารถใช้กับกรด และ สารเคมีต่าง ๆ ได้
  • ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องบำรุงความงาม

SPECIFICATIONS

Model AIR INLET LIQUID INLET/DISCHARGE MAX SUCTION LIFT CAPABILITY MAX FLOW RATE MAX PRESSURE MAX DIAMETER SOLIDS
WILDEN PS2 1/2″ FNPT 25 mm (1″) Full-Stroke Integral Piston – 2.4 m (8′) Dry, 7.9 m (26′) Wet Full-Stroke Integral Piston – 117 lpm (31 gpm) 8.6 bar (125 psi) 6.4 mm (1/4″)
Full-Stroke TPE – 1.2 m (4′) Dry, 7.9 m (26′) Wet Full-Stroke TPE  – 109 lpm (29 gpm)
Full-Stroke PTFE – 1.5 m (10′) Dry, 7.6 m (25′) Wet Full-Stroke PTFE – 117 lpm (31 gpm)
Rubber – 3.9 m (13′) Dry, 7.6 m (25′) Wet Rubber – 121 lpm (32 gpm)
WILDEN PS4 3/4″ FNPT 38 mm (1-1/2″) Full-Stroke Integral Piston – 4.8 m (15.9′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke Integral Piston – 348 lpm (92 gpm) 8.6 bar (125 psi) Ball – 13 mm (1/2″) Mushroom – 6.4 mm (1/4″)
Integral Piston PTFE – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Integral Piston PTFE – 295 lpm (78 gpm)
EZ-Install TPE – 4.7 m (15.5′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet EZ-Install TPE – 348 lpm (92 gpm)
Full-Stroke PTFE – 5.4 m (17.6′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke PTFE – 357 lpm (94 gpm)
Rubber – 5.3 m (17.3′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Rubber – 357 lpm (94 gpm)
WILDEN PS8 3/4″ FNPT 51 mm (2″) Full-Stroke Integral Piston – 3.2 m (10.6′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke Integral Piston – 560 lpm (148 gpm) 8.6 bar (125 psi) Ball – 12.7 mm (1/2″) Mushroom – 6.4 mm (1/4″) Flap – 47.5 mm (1-7/8″)
PTFE Integral Piston  – 2.3 m (7.4′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet PTFE Integral Piston  – 439 lpm (116 gpm)
EZ-Install TPE – 4.0 m (13.1′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet EZ-Install TPE – 534 lpm (141 gpm)
Full-Stroke PTFE – 3.9 m (12.7′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Rubber – 575 lpm (152 gpm)
Rubber – 4.1 m (13.6′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
WILDEN PS15 3/4″ FNPT 76 mm (3″) Full-Stroke Integral Piston – 3.8 m (12.5′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke Integral Piston – 802 lpm (212 gpm) 8.6 bar (125 psi) Ball – 19.1 mm (3/4″) Mushroom – 9.5 mm (3/8″) Flap – 60.3 mm (2-3/8″)
PTFE Integral Piston – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet PTFE Integral Piston – 742 lpm (196 gpm)
EZ-Install TPE – 3.1 m (10.2′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet EZ-Install TPE – 844 lpm (223 gpm)
Full-Stroke PTFE – 4.0 m (13.1′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke PTFE – 749 lpm (198 gpm)
Rubber – 4.4 m (14.5′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Rubber – 844 lpm (223 gpm)
WILDEN H1500 3/4″ FNPT 76 mm (3″) Full-Stroke Integral Piston – 3.8 m (12.5′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet Full-Stroke Integral Piston – 291 lpm (77 gpm) 5.9 bar (85 psi) 6.4 mm (1/4”)

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ