รอกโซ่ไฟฟ้า Electric Chain Hoist NICHI รุ่น ECT4 Series

รอกโซ่ไฟฟ้า Electric Chain Hoists NICHI ECT4 Series

Two-Speed Electric Chain Hoist

 

SPECIFICATIONS

Item no. Rated load Standard lift (m) Hoisting speed
m/sec (m/min)
Motor output
(kW)
High Low High Low
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
ECT40025 250kg 3 0.145 0.172 0.037 0.043 0.4 0.5 0.1 0.125
6 -8.7 -10.3 -2.2 -2.6
ECT40050 500kg 3 0.143 0.168 0.037 0.043 0.9 1.1 0.23 0.28
6 -8.6 -10.1 -2.2 -2.6
ECTJ40100 1tw 3 0.072 0.085 0.018 0.022
6 -4.3 -5.1 -1.1 -1.3
ECT40100 1t 3 0.093 0.112 0.023 0.028 1.1 1.3 0.27 0.33
6 -5.6 -6.7 -1.4 -1.7
ECTJ40200 2t 3 0.047 0.055 0.012 0.013
6 -2.8 -3.3 -0.7 -0.8

 

Item no. Rated time
(min)
Load chain Power cable length (m) Push-button switch cord length S (m) Min. headroom
G (mm)
Net weight*
(kg)
Hook mass
(kg)
High Low Diameter No. of falls
ECT40025 30 10 6.3 1 5 2.6 485 37 0.7
5.6 40
ECT40050 2.6 520 41
5.6 44
ECTJ40100 2 2.6 660 47 2.4
5.6 52
ECT40100 7.1 1 2.6 570 54 0.9
5.6 58
ECTJ40200 2 2.6 755 63 5
5.6 70

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ