เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นกลางแบบ 2 ล้อเข็น KRANZLE รุ่น K2000 Series

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นกลางแบบ 2 ล้อเข็น KRANZLE รุ่น K2000

 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นกลางแบบ 2 ล้อเข็น Kranzle รุ่น K2000

  • ใช้งานสะดวกด้วยรถเข็น
  • สายไฟยาว 5 ม. พร้อมล้อม้วนเก็บ
  • หัวฉีดที่สามารถปรับแบบสเปรย์ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ รองรับแรงดันสูงและต่ำ
  • กล่องเก็บหัวฉีด พร้อมระบบล๊อคไกปืน
  • มอเตอร์หยุดทำงานเมื่อปล่อยไกปืน

 

SPECIFICATIONS

Technical specifications KRANZLE K 2160 TS/TS T KRANZLE K 2195 TS/TS T KRANZLE K 2175 TS/TS T
Ord.no.without hose drum 41,780 1 41,784 1 41,782 1
Ord.no.with hose drum 41,781 1 41,785 1 41,783 1
Operating pressure,continuously adjustable 30-140 bar/3-14MPa 30-180 bar/3-18 Mpa 30-160/3-16MPa
Max.admissable overpressure 160 bar/16MPa 195 bar/19.5MPa 175 bar/17.5 Mpa
Water output 11 I/min(660 I/h) 8 I/min (480 I/h) 12 I/min(720 I/h)
Motor speed 1.400 rpm 1,400 rpm 1,400 rpm
Connected load 230V,14A,50Hz 230V,14 A,50Hz 400 V,6.7A,50Hz
Power intake/Power output 3.2kW/2.4kW 3.2kW/2.4kW 3.3kW/2.6kW
Weight without/with hose drum 37kg/39.5kg 37 kg/39.5 kg 37 kg/39.5 kg

 

Features & Equipment Ord.no. Ord.no. Ord.no.
Steel braided high-pressure hose NW 6, without hose drum 10 m (43,416) 10 m(43,416) 10 m(43,416)
Steel braided high-pressure hose NW 6, with hose drum 15 m (48,015) 15 m (48,015) 15(48,015)
Trigger gun with safty catch M2000 -12,480 -12,480 -12,480
Dirkiller lance with stainless steel pipe (41,570-042) (41,570-03) (41,570-042)
Vario-Jet lance with stainless steel pipe (41,156 8-042) (41,156 8-30) (41,156 8-042)

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ