Pipe welding machine KSU รุ่น PE Welding Equipment

Pipe welding machine PE Welding Equipment

มีขนาดมาตรฐาน : 15 (16), 20,25, 30, 40, 50M / M

วิธีการใช้งาน

  • ในการตัดท่องานที่จะต้องดำเนินการที่มุมขวา (90 °) โดยทั้งหมดหมายความว่า
  • เมื่อความร้อนของแผงของช่างเชื่อมที่จะกลายเป็น 250 ° C, ผลักดันท่อและการเชื่อมต่อเข้าไปในซ็อกเก็ตของช่างเชื่อมในแนวตั้งความร้อนเป็นเวลาห้าวินาทีเย็นพวกเขาเป็นเวลา 2 นาทีในป้อยอแนวตั้งและการทำงานที่มีมากกว่า

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ