เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-430 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2IE-430 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 430-7AT16 50 0.75 180 -80 80
2RB 430-7AT16 60 0.86 210 -60 60
2RB 430-7AT26 50 1.1 180 -160 160
2RB 430-7AT26 60 1.3 210 -150 140

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ