เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 510 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 510 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 510-0AH16-8 50 1.5 120 -310 360
4RB 510-0AH16-8 60 1.75 145 -340 320
4RB 510-0AH26-8 50 2.2 120 -310 470

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ