ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI รุ่น CX Series

  • ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น CX Series เป็นรุ่นที่ป้องกันการระเบิดของรุ่น C Series และสามารถใช้งานในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา
  • ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของ EU และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm.

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi รุ่น CX Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น CX Series เป็นรุ่นที่ป้องกันการระเบิดของรุ่น C Series และสามารถใช้งานในพื้นที่ที่สามารถเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา ปั๊มรุ่นนี้ถูกออกแบบตามข้อกำหนดของ EU และได้รับการรับรองมาตรฐาน ATEX II 2 G Ex d IIB T4 สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 80-100 mm.

Tsurumi CX Series SPECIFICATIONS 80CX21.6,100CX42.3,100CX43.8

DischargeBore (mm) Model MotorOutput (kW) Phase StartingMethod SolidsPassage (mm)
80 TSURUMI 80CX21.6 1.6 3-phase D.O.L. 43×60
100 TSURUMI 100CX42.3 2.3 3-phase D.O.L. 67×56
100 TSURUMI 100CX43.8 3.8 3-phase D.O.L. 70×81

Tsurumi CX Series DIMENSIONS 80CX21.6,100CX42.3,100CX43.8

Discharge Bore (mm) Model Dimension LxH mm
Free Standing Guide Rail Fitting
TOS TS
80 TSURUMI 80CX21.6 446×695 668×744 515×744
100 TSURUMI 100CX42.3 597×761 754×775 599×775
100 TSURUMI 100CX43.8 602×838 759×847 604×847

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ