นโยบายสั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน (Purchase and payment policy)

การสั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

1. สั่งซื้อที่เว็บไซต์  http://www.industrypro.co.th/
2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.30 น.
สามารถติดต่อพนักงานขายได้โดยตรงที่ Tel. 0-2618-5000
3. สั่งซื้อสินคค้าผ่านทางอีเมล์ โดยติดต่อได้ที่ sales@industrypro.co.th


วิธีการชำระเงิน

1. หรือโอนผ่านบัญชี 
ชื่อบัญชี : บริษัท อินดัสทรี้โปร จำกัด
เลขที่บัญชี : 037-304813-5
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
ประเภท : กระแสรายวัน
สาขา : เฉลิมนคร

2. ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด) ตามข้อมูลบัญชีดังนี้

ไทยพาณิชย์ – เฉลิมนคร (กระแสรายวัน)
037-3-04813-5
ลูกค้าจะต้องแจ้งการโอนเงินให้ทางบริษัททราบหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ได้รับสินค้าเร็วยิ่งขึ้น
และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้กับท่านจนกว่าจะได้รับสินค้า
– กรุณาแจ้งข้อมูลการโอนเงินให้ตรงตามหน้าสลิป ดังนี้
– ชื่อและนามสกุลของผู้สั่งซื้อ
– เลขที่รายการสั่งซื้อ
– เบอร์โทรศัพท์
– อีเมล์
– โอนเข้าบัญชีธนาคาร
– จำนวนเงินที่โอน (บาท)
– วันที่โอน (วัน/เดือน/ปี)
– เวลาที่โอน
– หมายเหตุ


การแจ้งชำระเงิน

1. แจ้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์ ที่ Tel. 0-2618-5000
2. แจ้งการชำระเงินผ่านแฟกซ์ ที่หมายเลข 0-2618-5200
3. แจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ ที่ sales@industrypro.co.th


การจัดส่งสินค้า

1. กรุงเทพฯและปริมณฑล
– ลูกค้ารับสินค้าได้ที่สาขาสะพานควาย โดยการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจัดเตียมสินค้า
– บริการจัดส่งผ่าน Messenger (ฟรีค่าจัดส่ง)
2. ต่างจังหวัด
– บริการจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ EMS (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง)
– บริการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง (ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง)