เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 210 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 210 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 210-7AA11 50 0.37 80 -110 110
GREENCO 2RB 210-7AA11 60 0.45 96 -130 140
GREENCO 2RB 210-7AV15 50 0.37 80 -110 110
GREENCO 2RB 210-7AV15 60 0.45 96 -130 140
GREENCO 2RB 210-7AH06 50 0.25 80 -100 110
GREENCO 2RB 210-7AH06 60 0.29 98 -110 110
GREENCO 2RB 210-7AH16 50 0.4 80 -120 130
GREENCO2RB 210-7AH16 60 0.5 98 -150 160

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ