เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 220 Series

เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 220 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 220 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 220-7HH26 50 0.7 85 -210 240
2RB 220-7HH26 60 0.83 102 -250 250

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ