เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 310 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 310 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 310-7AA01 50 0.55 100 -120 120
GREENCO 2RB 310-7AA01 60 0.62 120 -130 150
GREENCO 2RB 310-7AA11 50 0.7 100 -150 150
GREENCO 2RB 310-7AA11 60 0.8 120 -150 160
GREENCO 2RB 310-7AH06 50 0.55 100 -110 120
GREENCO 2RB 310-7AH06 60 0.63 120 -110 120
GREENCO 2RB 310-7AH16 50 0.7 100 -150 150
GREENCO 2RB 310-7AH16 60 0.83 120 -150 140

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ