เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 320 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 320 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 320-7HA31 50 1.1 120 -240 280
2RB 320-7HA31 60 1.3 145 -230 260
2RB 320-7HH26 50 0.85 110 -200 230
2RB 320-7HH26 60 0.95 130 -240 240
2RB 320-7HH36 50 1.3 110 -280 290
2RB 320-7HH36 60 1.5 130 -300 400

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ