เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 330 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 330 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 330-7AA11 50 0.7 145 -100 100
GREENCO 2RB 330-7AA11 60 0.8 165 -110 100
GREENCO 2RB 330-7AH06 50 0.55 140 -60 60
GREENCO 2RB 330-7AH06 60 0.63 165 -50 50
GREENCO 2RB 330-7AH16 50 0.75 140 -100 100
GREENCO 2RB 330-7AH16 60 0.83 165 -115 100

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ