เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 420 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 420 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 420-7HA31 50 1.5 150 -280 290
2RB 420-7HA31 60 1.75 180 -250 280
2RB 420-7AV45 50 1.5 150 -250 260
2RB 420-7AV45 60 1.75 190 -250 270
2RB 420-7HH36 50 1.6 150 -280 280
2RB 420-7HH36 60 2.05 180 -320 310
2RB 420-7HH46 50 2.2 150 -330 420
2RB 420-7HH46 60 2.55 180 -350 440

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ