เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 490 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 490 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 490-7AH16 50 0.55 140 -120 120
GREENCO 2RB 490-7AH16 60 0.75 175 -140 140

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ