เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 520 Series

2RB 520 Series Double Stage Side Channel Blower GREENCO

 

SPECIFICATIONS 2RB 520 Series

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 520-7HH46 50 3 230 -340 410
2RB 520-7HH46 60 3.45 275 -380 360
2RB 520-7HH57 50 4 230 -390 440
2RB 520-7HH57 60 4.6 275 -410 480

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ