เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 590 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 590 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 590-7AH26 50 1.1 210 -130 150
GREENCO 2RB 590-7AH26 60 1.7 255 -180 210

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ