เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 610 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 610 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 610-7AH06 50 1.6 265 -170 180
2RB 610-7AH06 60 2.05 315 -180 190
2RB 610-7AH16 50 2.2 265 -235 220
2RB 610-7AH16 60 2.55 315 -245 230
2RB 610-7AH26 50 3 265 -280 280
2RB 610-7AH26 60 3.45 315 -260 270

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ