เครื่องเติมอากาศ GREENCO รุ่น 2RB 630 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 630 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
GREENCO 2RB 630-7AH06 50 1.6 345 -125 125
GREENCO 2RB 630-7AH06 60 2.05 415 -105 130
GREENCO 2RB 630-7AH16 50 2.2 345 -200 195
GREENCO 2RB 630-7AH16 60 2.55 415 -170 195
GREENCO 2RB 630-7AH26 50 3 345 -240 220
GREENCO 2RB 630-7AH26 60 3.45 415 -210 220

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ