เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 720 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 720 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 720-7HH16 50 2.2 320 -220 210
2RB 720-7HH16 60 2.55 380 -170 150
2RB 720-7HH26 50 3 320 -280 260
2RB 720-7HH26 60 3.45 380 -230 200
2RB 720-7HH37 50 4.3 320 -360 380
2RB 720-7HH37 60 4.8 380 -350 320
2RB 720-7HH47 50 5.5 320 -440 500
2RB 720-7HH47 60 6.3 380 -440 500
2RB 720-7HH57 50 7.5 320 -440 570
2RB 720-7HH57 60 8.6 380 -460 660

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ