เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 810 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO2RB 810 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 810-7AH07 50 4 530 -200 200
2RB 810-7AH07 60 4.6 620 -160 160
2RB 810-7AH17 50 5.5 530 -300 300
2RB 810-7AH17 60 6.3 620 -300 280
2RB 810-7AH27 50 7.5 530 -320 430
2RB 810-7AH27 60 8.6 620 -350 400

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ