เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 820 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 820 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 820-7HH17 50 5.5 520 -250 240
2RB 820-7HH17 60 6.3 620 -170 160
2RB 820-7HH27 50 7.5 520 -400 400
2RB 820-7HH27 60 8.6 620 -360 330
2RB 820-7HH37 50 11 520 -430 600
2RB 820-7HH37 60 12.6 620 -460 600
2RB 820-7HH47 50 15 520 -460 670
2RB 820-7HH47 60 17.3 620 -490 750

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ