เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 3RB 550-1 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 3RB 550-1 Series

 

SPECIFICATIONS

rder No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
3RB 550-1AAT26 50 3 480 -130 120
3RB 550-1AAT26 60 3.45 565 -70 60
3RB 550-1AAT37 50 4 480 -230 200
3RB 550-1AAT37 60 4.6 565 -170 140
3RB 550-1AAT47 50 5.5 480 -380 330
3RB 550-1AAT47 60 6.3 565 -310 260
3RB 550-1AAT57 50 7.5 480 -380 500
3RB 550-1AAT57 60 8.6 565 -410 440

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ