เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 310 Series

Single Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 310 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 310-0AV71-7 50 0.94 66 -250 350
4RB 310-0AV75-7 50 0.94 66 -250 350
4RB 310-0AV75-7 60 1.1 80 -280 390
4RB 310-0AH16-7 50 0.55 66 -250 250
4RB 310-0AH16-7 60 0.63 80 -260 250
4RB 310-0AH26-7 50 0.81 66 -280 350
4RB 310-0AH26-7 60 0.94 80 -340 360

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ