เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 320 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 320 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 320-0AV75-7 50 1.5 65 -400 550
4RB 320-0AV75-7 60 1.75 76 -390 540
4RB 320-0AH46-7 50 1.1 65 -400 480
4RB 320-0AH46-7 60 1.3 76 -480 480
4RB 320-0AH56-7 50 1.5 65 -440 540
4RB 320-0AH56-7 60 1.75 76 -560 600

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ