เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 4RB 420 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 4RB 420 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 420-0AH26-7 50 1.5 87 -480 450
4RB 420-0AH26-7 60 1.75 105 -430 410
4RB 420-0AH56-7 50 3.3 87 -500 750
4RB 420-0AH56-7 60 3.8 105 -510 850

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ