เครื่องเติมอากาศบนบก GAST รุ่น SDR5 Series

เครื่องเติมอากาศบนบก GAST รุ่น SDR5 Series

 

SPECIFICATIONS

Power 10 hp ( 7.5 kW )
Max Flow (50 Hz)
240.0 cfm ( 408.0 m3/h )
Max Flow (60 Hz)
240.0 cfm ( 408.0 m3/h )
Max Pressure (50 Hz)
152 in-H20 ( 379 mbar )
Max Pressure (60 Hz)
152 in-H20 ( 379.0 mbar )
Max Vacuum (50 Hz)
120 in-H20 ( 299 mbar abs )
Max Vacuum (60 Hz)
120.0 in-H20 ( 299.0 mbar abs )
Weight
31 lbs ( 14 kg )
Min Temperature
32 °F ( 0 °C )
Max Temperature
104 °F ( 40 °C )

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ