ปั๊มลมลูกสูบแบบ Single Stage PUMA รุ่น PP Series

ปั๊มลมลูกสูบ แบบ Single Stage ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP Series FEATURES The new single body value design can increase compression efficiency and make maintenance very convenient. By adopting the most superior cast iron material, this air compressor is designed for industry use thus it is super water resistant. With the multi-blade heat dissipating fan, forced cooling, the heat dissipating system of this compressor is considered the best. Usage:

Suitable for use in factories, automatic systems, auto service, finishing and any works requiring compressed air.

SPECIFICATIONS

รุ่น ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) ลูกสูบ ความจุถังลม ปริมาณลม
PP-1P 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 1 36 L 55.80 L/min
PP-2 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 64 L 119.60 L/min
PP-2P 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 92 L 119.60 L/min
PP-21 1 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 92 L 203.20 L/min
PP-22 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 148 L 298.00L/min
PP-32P 2 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 3 148 L 330.00 L/min
PP-23 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 165 L 550.00 L/min
PP-23P 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริก Sunny ไต้หวัน 2 260 L 550.00 L/min
PP-35A 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 165 L 890.00 L/min
PP-35 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 260 L 890.00 L/min
PP-35P 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 890.00 L/min
PP-275A 7.5 HP เช็ควาล์ว + อโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 260 L 1280.00 L/min
PP-275 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 315 L 1280.00 L/min
PP-310A 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 260 L 1780.00 L/min
PP-310 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 1780.00 L/min
PP-310P 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 520 L 1780.00 L/min
PP-415A 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 2850.00 L/min
PP-415 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 520 L 2850.00 L/min
PP-320 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 6 700 L 3000.00 L/min
PP-430 20 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 4 800 L 3807.00 L/min

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ