ปั๊มลมลูกสูบแบบ Two Stage PUMA

ปั๊มลมลูกสูบแบบ Two Stage

 

FEATURES

The new single body value design can increase compression efficiency and make maintenance very convenient. By adopting the most superior cast iron material, this air compressor is designed for industry use thus it is super water resistant. With the multi-blade heat dissipating fan, forced cooling, the heat dissipating system of this compressor is considered the best.

 

Usage:

Suitable for use in factories, automatic systems, auto service, finishing and any works requiring compressed air.

SPECIFICATIONS

รุ่น ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.) ลูกสูบ ความจุถังลม ปริมาณลม
TPP-30 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 165 L 340.00 L/min
TTP-50 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 260 L 651.00 L/min
TPP-75 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 2 315 L 782.25 L/min
TPP-100 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 315 L 1253.70 L/min
TPP-150 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 3 520 L 1816.50 L/min
TTP-300 30 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น 6 800 L 3012.00 L/min

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ