ปั๊มลมลูกสูบแบบ Two Stage PUMA

ปั๊มลมลูกสูบ แบบ Two Stage PUMA

FEATURES

The new single body value design can increase compression efficiency and make maintenance very convenient. By adopting the most superior cast iron material, this air compressor is designed for industry use thus it is super water resistant. With the multi-blade heat dissipating fan, forced cooling, the heat dissipating system of this compressor is considered the best.

Usage:

Suitable for use in factories, automatic systems, auto service, finishing and any works requiring compressed air.

SPECIFICATIONS

รุ่นปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.)ลูกสูบความจุถังลมปริมาณลม
TPP-303 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น2165 L340.00 L/min
TTP-505 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น3260 L651.00 L/min
TPP-757.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น2315 L782.25 L/min
TPP-10010 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น3315 L1253.70 L/min
TPP-15015 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น3520 L1816.50 L/min
TTP-30030 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมตริกตัวใหญ่พิเศษ Udea ญี่ปุ่น6800 L3012.00 L/min

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ