มอเตอร์ลม GAST รุ่น AM Series

มอเตอร์ลม ยี่ห้อ GAST รุ่น AM Series

มอเตอร์ลม แบบใช้น้ำมัน

 

SPECIFICATIONS

Model จำนวน Max Output Output Max Air Consumption
ใบพัด RPM HP KW CFM M3 / H
GAST 1AM-NCW-14 4 10000  0.45 0.33 20.5 35.1
GAST 1AM-NRV-39A 4 10000  0.45 0.33 20.5 35.1
GAST 1UP-NRV-3A 4 6000  0.45 0.33 27 47
GAST 2AM-FCW-13 4 3000  0.93 0.68 30 49.5
GAST 2AM-NCW-7A 4 3000  0.93 0.68 30 49.5
GAST 2AM-NRV-89 4 3000  0.93 0.68 30 49.5
GAST 2AM-NRV-90 4 3000  0.93 0.68 30 49.5
GAST 2AV-NCC-43A 4 3000  0.95 0.68 30 50
GAST 4AM-ARV-120 8  3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 4AM-FRV-13C 4 3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 4AM-FRV-13H 4 3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 4AM-FRV-63A 8 3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 4AM-NRV-22B 4 3000  1.7 1.3 78  132.5
GAST 4AM-NRV-50C 4 3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 4AM-NRV-70C 8 3000  1.7 1.3 78 132.5
GAST 6AM-FRV-5A 4 3000  4 3 128 228
GAST 6AM-FRV-23A 8 3000  4 3 128 228
GAST 6AM-NRV-11A 4  3000  4 3 128 228
GAST 8AM-FRV-2B 4 2500  5.25 3.9 175 293
GAST 8AM-NRV-28A 4 2500  5.25 3.9 175 293
GAST 16AM-FRV-2 6 2000  9.5 7 275 475
GAST 16AM-FRV-13 6 2000  9.5 7 275 475

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ