ปั๊มลม FUJI CLEAN รุ่น MAC Series

แอร์ปั๊ม FUJI CLEAN MAC Series FUJI CLEAN MAC SERIES MAC 60R,MAC 80R,MAC30N,MAC40N,MAC60N,MAC80N,MAC100N,MAC120N,MAC150N,MAC200N สำหรับเติมลมบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หรือใช้กับถังบำบัดน้ำเสีย The “R” Series of MACBlowers manufactured by Fuji Clean Co., Ltd. represents the culmination of years of dedicated R&D and a fierce commitment to engineering and manufacturing the highest quality linear diaphragm blowers in the world. “R” Series upgrades include use of electromagnets, smaller diaphragms and re-engineered compression chambers, all of which translate into blowers that are cooler, quieter, lighter, incredibly efficient and offer top-in-class performance for durability and long life. We want to impress you with our product, our service and commitment to be your linear air diaphragm blower company and technology of choice.

FEATURES

  1. Long Life MAC Air Pumps have been tested for endurance providing the durability of its complonents.
  2. Energy Efficient MAC Air Pumps are the most efficient electric blower of only 53 watts energy consumption.
  3. Easy maintenance No lubricant is needed. The diaphragm assmebly can be easily replaced. By replacing these spare parts, MAC Air Pumps can be used longer.

SPECIFICATIONS

รุ่น Discharge Bore(mm) กำลังไฟ(W) ปริมาณลม(L/min) แรงดัน(kPa) น้ำหนัก(kg)
FUJI CLEAN MAC 60R 13 47 60 15 5
FUJI CLEAN MAC 80R 13 54 80 15 5
FUJI CLEAN MAC 150N 20 115 150 20 9
FUJI CLEAN MAC 200N 20 160 200 20 9
Model Name FUJI CLEAN MAC30N FUJI CLEAN MAC40N FUJI CLEAN MAC60N FUJI CLEAN MAC80N FUJI CLEAN MAC100N FUJI CLEAN MAC120N FUJI CLEAN MAC150N FUJI CLEAN MAC200N
Air Flow Volume 30L/min 40L/min 60L/min 80L/min 100L/min 120L/min 150L/min 200L/min
Normal Pressure 12kPa 15kPa 18kPa
Outlet diameter 13 mm (external dia. 18 mm)
Weight 4.5 kg 5.0 kg 8.5 kg 9.0 kg
Electricity Consumption 21 W 35 W 47 W 54 W 84 W 98 W 120 W 170 W
Power cable 1.5 m

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ