Auto Stopper ตัวช่วยหยุดอัตโนมัติ SECOH

Auto Stopper ตัวช่วยหยุดอัตโนมัติ ของเครื่องเติมอากาศ Secoh โดย Auto Stopper เริ่มทำงานในตอนที่แผ่นไดอะแฟรม เกิดการชำรุด

Auto Stopper ตัวช่วยหยุดอัตโนมัติ SECOH

Auto Stopper หรือ ตัวช่วยหยุดอัตโนมัติ ของ เครื่องเติมอากาศ ปั๊มลม ยี่ห้อ Secoh โดยตัว Auto Stopper จะเริ่มทำงานในตอนที่มีการตรวจพบว่า แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) เกิดการหัก เสียหาย หรือชำรุด เนื่องจากสาเหตุเกิดจากการทำงานหนักของเครื่องเติมอากาศเอง หรือมีสิ่งปลอมแปลงเข้าไปในตัวเครื่องเติมอากาศก็ตามจนทำให้ แผ่นไดอะแฟรมพัง  ซึ่ง Auto Stopper จะเป็นตัวที่สั่งให้เครื่องเติมอากาศ หยุดทำงานแบบอัตโนมัติทันทีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แม่เหล็ก (Magnet) และคอยล์ (Coils) เกิดการเสียหาย เพราะหากปล่อยให้เครื่องทำงานต่อไปโดยที่แผ่นไดอะแฟรมพังอยู่จะทำให้เกิดการรวนของระบบและอะไหล่ภายในตัวเครื่องเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม โดยการที่เราเปลี่ยน Auto Stopper หรือ ตัวช่วยหยุดอัตโนมัติ จะช่วยทำให้เครื่องเติมอากาศ สามารถใช้งานได้นานขึ้นและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ