ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน Booster Pump Set

ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน Booster Pump Set หรือ ชุดบูสเตอร์ปั๊ม เป็นระบบของการสูบน้ำที่ส่งน้ำตรงไปใช้งานยังท่อตามภายในอาคาร ซึ่งมีการอาศัยแรงดันของชุดปั๊มหอยน้ำโข่ง โดยมี Pressure Switch เป็นตัวสำคัญในการกำหนดจุด Start / Stop ให้ปั๊มน้ำทำงาน

ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน Booster Pump Set

ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน Booster Pump Set หรือ ชุดบูสเตอร์ปั๊ม เป็นชุดประกอบที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบประกอบมาเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงดันของน้ำ ที่ประกอบด้วยปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal pump) ถังแรงดัน (Pressure Tank) ตู้ควบคุม (Control Cabinet) สวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch) และส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำให้น้ำในระบบไหลไม่กระชาก ไหลได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่นิยมใช้กับน้ำสะอาดหรือที่มีการใช้น้ำบ่อยๆ ตลอดเวลา โดยในชุดปั๊มเพิ่มแรงดันนั้น สามารถเลือกยี่ห้อของปั๊มน้ำหอยโข่งได้ตามความต้องการของปริมาตรการใช้น้ำ แรงส่งสูงของน้ำและมีการประกอบชุดโดยช่างผู้ชำนาญการ

หลักในการทำงานของ ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน Booster Pump Set

-ชุดบูสเตอร์ปั๊ม ทำงานโดยอาศัยการทำงานของสวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวช่วยในการรักษาช่วยแรงดันภายในระบบเส้นท่อ ให้มีความคงที่สม่ำเสมอมากขึ้น
-ชุดบูสเตอร์ปั๊ม นิยมใช้ปั๊มน้ำจำนวน 2 ตัวขึ้นไป (Alternate/Parallel) เพื่อที่จะได้ช่วยกันทำงานแบบสลับและช่วยเสริมเมื่อมีปริมาณการใช้งานเพื่มมากขึ้น

การใช้งานของชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน สามารถใช้งานได้ในระบบน้ำในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม ตึกสูงๆห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ