ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD รุ่น GHS Series

ปั๊มหอยโข่ง GSD รุ่น GHS Series เป็นปั๊มหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว มอเตอร์ติดตั้งในตัว ใช้สำหรับลำเลียง-ส่งจ่ายน้ำสะอาด และยังสามารถใช้กับของเหลวที่เป็นสารเคมีได้ เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การระบายน้ำสำหรับโรงงาน , การระบายน้ำในเหมือง / เขตชุมชนในเมือง , ระบบเครื่องปรับอากาศ , การดับเพลิงและการชลประทานการเกษตร เป็นต้น

ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD รุ่น GHS Series

การใช้งาน

ใช้สำหรับลำเลียง-ส่งจ่าย น้ำสะอาดหรือของเหลวที่เป็นสารเคมี  เหมาะสำหรับใช้งาน เช่น ระบบน้ำประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ,  ระบบเครื่องดับเพลิง, ระบบชลประทาน, การเกษตร, ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, งานเหมือง และพื้นที่เขตก่อสร้าง เป็นต้น

คุณสมบัติ

ปั้มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว มอเตอร์ติดตั้งในตัว ตัวปั้มออกแบบเป็น Back Pull-Out หน้าแปลนออกแบบตามมาตรฐาน DIN 24255 ใช้น้ำมันหรือจารบีสำหรับหล่อลื่นตลับลูกปืน ซีลกันรั่วมีให้เลือกทั้งแบบ Mechanical Seal และ Gland Packing Seal

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ