ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL รุ่น VKP Series

ปั๊มน้ำหล่อเย็นชนิดจุ่มน้ำ ยี่ห้อ TERAL VKP- type ปั๊มใบพัดเดี่ยว อัตราการส่งต่ำ อัตราไหลระดับต่ำ  – กลาง

ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL รุ่น VKP Series

  • ปั๊มน้ำหล่อเย็น TERAL รุ่น VKP Series เป็นปั๊มชนิดจุ่มในน้ำ
  • สามารถเลือกประเภทขา ขนาดยาวหรือสั้น ให้เหมาะสมกับขนาดความลึกของถังได้
  • ได้มาตรฐาน RoHS (ข้อกำหนดในการห้ามใช้สารที่เป็นอันตรายเกินกำหนดในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  • ได้สัญลักษณ์ CE Marketing (สามารถกระจายสินค้าในภูมิภาค EU ได้อย่างอิสระ)
  • ได้มาตรฐานการใช้พลังงาน (China Energy Label) ประหยัดไฟระดับ 3
  • ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น หมอก เป็นต้น

SPECIFICATIONS

Model Type TERAL VKP035L TERAL VKP045A(L) TERAL VKP055A TERAL VKP065A TERAL VKP075A(AH)(AK) TERAL VKP075J TERAL VKP085A(AF)(AK) TERAL VKP085J TERAL VKP095A(AF)(AK) TERAL VKP095J TERAL VKP115A
Nominal output (W) 20 40 60 100 180 180 250 250 400 400 750
Rated voltage (V) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Frequency (Hz) 50
Rated current (A) 0.18 0.32 0.4 0.55 0.85 0.85 1.2 1.2 2.4 2.4 3.3
Discharge rate (ℓ/min) 13 19 20 45 75 75 110 110 140 155 165
Total head (m) 2 1.5 2 2 3 3 4 4 5 5 7
Max. viscosity allowed (mm2/s) 300
Outlet (Rp) 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 2
Paint color Munsell N1
Standard IEC60034-1 CE approved
Degree of protection IP23 IP54

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ