ปั๊มไดอะแฟรม LMI รุ่น MILTON ROY P Series

ปั๊มไดอะแฟรม LMI รุ่น MILTON ROY P SERIES

SPECIFICATIONS

ตารางปั๊มจ่ายสารเคมี Milton Roy LMI
รุ่น ปริมาณสูบจ่าย แรงดัน กำลัง
(L/Hr.) (Bar) (Power)
LMI P+113 0.9 17.2 28 W. / 220V.
LMI P+043 1.9 17.2 28 W. / 220V.
LMI P+053 3.8 7.6 28 W. / 220V.
LMI P+063 7.6 3.4 28 W. / 220V.
LMI P+083 12.1 1.5 28 W. / 220V.
LMI P+093 15.2 1 28 W. / 220V.

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ