เครื่องเติมอากาศ ยี่ห้อ GREENCO รุ่น 2RB 940 Series

Double Stage Side Channel Blower GREENCO 2RB 940 Series

 

SPECIFICATIONS

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 940-7BH27 50 15 1940 -130 110
2RB 940-7BH27 60 17.5 2310 -60 40
2RB 940-7BH37 50 20 1940 -220 200
2RB 940-7BH37 60 23 2310 -160 130
2RB 940-7BH47 50 25 1940 -310 280
2RB 940-7BH47 60 29 2310 -270 220

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ