เกียร์ปั๊ม VIKING PUMP รุ่น External High Pressure Spur Gear

เกียร์ปั๊ม ยี่ห้อ VIKING PUMP รุ่น External High Pressure Spur Gear

SPECIFICATIONS DATA

Standard Size Standard Port Nominal Capacity At 1750 RPM Continuous Pressure Intermittent Pressure
Inches GPM LPM PSI BAR PSI BAR
GP-04 GP-0417 0.375 0.06 0.23 750 52 750 52
GP-0418 0.375 0.14 0.53 1,000 69 1,000 70
GP-0425 0.375 0.18 0.68 1,250 86 1,500 103
GP-0435 0.375 0.27 1.02 1,500 103 1,750 121
GP-0450 0.375 0.36 1.36 1,250 86 2,000 138
GP-0470 0.375 0.5 1.89 900 62 1,500 103
GP-05 GP-0518 0.5 0.7 2.6 1,500 103 1,500 103
GP-0525 0.5 1 3.8 2,000 138 2,500 170
GP-0535 0.5 1.4 5.3 1,800 124 2,500 170
GP-0550 0.5 2 7.6 1,250 86 2,500 170
GP-0570 0.5 2.8 10.6 900 62 1,800 124
GP-0510 0.5 4 15.1 625 43 1,250 86
GP-0514 0.75 5.6 21.2 450 31 900 62
GP-07 GP-0741 1 4 15.1 2,250 155 2,500 170
GP-0758 1 5.6 21.2 1,600 110 2,500 170
GP-0782 1 8 30.3 1,125 77.6 2,250 155
GP-0711 1 11.2 42.4 800 55.1 1,600 110
GP-0716 1 16 61 550 37.9 1,100 75
GP-10 GP-1009 1 16 61 500 34 2,500 170
GP-1013 1.5 25 95 500 34 1,900 130
GP-1026 2 50 189 500 34 1,000 68
GP-14 GP-1420 2 70 265 500 34 1,100 75
GP-1436 3 125 473 290 20 580 40
GP-1456 4 190 719 190 13 380 26

 

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ