เกียร์ปั๊ม VIKING PUMP รุ่น External Spur Gear

เกียร์ปั๊ม ยี่ห้อ VIKING PUMP รุ่น External Spur Gear

  • Needle bearings provide high pressure capabilities, sleeve bearing options available.
  • Close-coupled motor mount or foot bracket options to match space or motor requirements.
  • Double pump configurations offer two flow rates operating from a single power source, reducing equipment costs.

SPECIFICATIONS DATA

Standard Size Standard Port Nominal Capacity At 1750 RPM Continuous Pressure Intermittent Pressure
Inches GPM LPM PSI BAR PSI BAR
SG-04 SG-0417 0.375 0.06 0.23 500 34 750 52
SG-0418 0.375 0.14 0.53 500 34 1,250 86
SG-0425 0.375 0.18 0.68 500 34 1,500 103
SG-0435 0.375 0.27 1.02 500 34 1,750 121
SG-0450 0.375 0.36 1.36 500 34 2,000 138
SG-0470 0.375 0.5 1.89 500 34 1,500 103
SG-05 SG-0518 ① 0.5 0.7 2.6 500 34 1,500 103
SG-0525 ① 0.5 1 3.8 500 34 2,500 170
SG-0535 ① 0.5 1.4 5.3 500 34 2,500 170
SG-0550 ① 0.5 2 7.6 500 34 2,500 170
SG-0570 ① 0.5 2.8 10.6 500 34 1,800 124
SG-0510 ① 0.5 4 15.1 500 34 1,250 86
SG-0514 ① 0.75 5.6 21.2 500 34 900 62
SG-0519 ① 0.75 7.6 28.8 200 14 400 28
SG-0528 ① 0.75 11.2 42.4 100 7 200 14
SG-07 SG-0729 1 2.8 10.6 500 34 2,500 170
SG-0741 1 4 15.1 500 34 2,500 170
SG-0758 1 5.6 21.2 500 34 2,500 170
SG-0782 1 8 30.3 500 34 2,250 155
SG-0711 1 11.2 42.4 500 34 1,600 110
SG-0716 1 16 61 500 34 1,100 75
SG-0722 1.50 X 1.25 22 83 500 34 1,600 110
SG-0732 1.50 X 1.25 32 121 500 34 1,100 75
SG-10 SG-1009 1 16 61 500 34 2,500 170
SG-1013 1.5 25 95 500 34 1,900 130
SG-1026 2 50 189 500 34 1,000 70
SG-14 SG-1420 2 70 265 500 34 1,100 75
SG-1436 3 125 473 290 20 580 40
SG-1456 4 190 719 190 13 380 26

Integral pressure relief valve standard (Single Pump).

① SG-05 models available with UL 343 listing for fuel oil.

ขอใบเสนอราคา/Request a quote

  • Hidden

สินค้าแนะนำ